Κάντε κλίκ για τις νέες μας Υπηρεσίες:
👉 Τμήμα μελέτης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 👉 Asana yoga

Ειδικό Μαθησιακό

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ

Το Ειδικό Μαθησιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της σχολικής απόδοσης. Απευθύνεται σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν επαρκώς σε δεξιότητες που αφορούν την ανάγνωση, την γραφή, την ορθογραφία ή και τη μαθηματική σκέψη.

Έχει ως στόχο την βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων μέσω των πολυαισθητηριακών τρόπων παρέμβασης.

 • Φωνολογική Ενημερώτητα
 • Γραφή
 • Ανάγνωση
 • Ελεύθερη Γραπτή Έκφραση
 • Αριθμητική
 • Μεταγνώση

Το Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα του κέντρου μας απευθύνεται σε παιδία με:

 • Δυσλεξία
 • Δυσορθογραφία
 • Δυσαναγνωσία
 • Δυσαριθμησία
 • Δυσγραφία
 • Άλλου είδους μαθησιακή δυσκολία