Κάντε κλίκ για τις νέες μας Υπηρεσίες:
👉 Τμήμα μελέτης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 👉 Asana yoga

ΛOΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ως λογοθεραπεία ορίζεται η επιστήμη όπου ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας, διαταραχών της φωνής – άρθρωσης και της μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και σε ενήλικες.

Ο βασικός ρόλος του Λογοθεραπευτή αφορά:

 • Την αξιολόγηση του ατόμου με προβλήματα επικοινωνίας.
 • Την περιγραφή ή και διάγνωση του προβλήματος επικοινωνίας και προσδιορισμός του πιθανού αποτελέσματος.
 • Το σχεδιασμό της λογοθεραπευτικής παρέμβασης.
 • Την εφαρμογή της λογοθεραπευτικής παρέμβασης.
 • Τον προγραμματισμό, διατήρηση και παροχή λογοθεραπευτικών υπηρεσιών.
 • Την επαγγελματική, ομαδική και κοινοτική εκπαίδευση και ανάπτυξη.

Οι Κλινικές Υπηρεσίες που καλύπτονται:

 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος / Πραγματολογικές Διαταραχές.
 • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου.
 • Λεκτική Απραξία της Ομιλίας / Δυσπραξία.
 • Φωνολογικές Αρθρωτικές Διαταραχές.
 • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας / Τραυλισμός.
 • Νευρολογικές διαταραχές.
 • Νοητική υστέρηση και σύνδρομα.
 • Διαταραχές φώνησης.
 • Διαταραχές κατάποσης‐δυσφαγία.
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές.
 • Μαθησιακές Δυσκολίες.