Κάντε κλίκ για τις νέες μας Υπηρεσίες:
👉 Τμήμα μελέτης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 👉 Asana yoga

Παιγνιοθεραπεία

ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Παιγνιοθεραπεία είναι ένα μοντέλο μη κατευθυντικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης για παιδιά και εφήβους. Δίνεται βαρύτητα στο ρόλο που διαδραματίζει το παιχνίδι στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού.

Στα πλαίσια της θεραπείας ο θεραπευτής και το παιδί δομούν μια σχέση και ένα θεραπευτικό πλαίσιο ασφάλειας, με στόχο το παιδί να εκφράσει και να εξερευνήσει συναισθήματα και εμπειρίες.

Το παιχνίδι κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία μάθησης και αποτελεί το αμεσότερο μέσο απελευθέρωσης, «κάθαρσης» του παιδιού από άγχη, φόβους, εντάσεις και συγκρούσεις. Αποτελεί το φυσικό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας στα πλαίσια της θεραπείας.

Μέσω του παιχνιδιού και ποικίλων τεχνικών δημιουργικής έκφρασης:

  • Συμβολικό παιχνίδι
  • Κουκλοθέατρο
  • Ζωγραφική
  • Χειροτεχνίες
  • Κίνηση

Το παιδί έχει τη δυνατότητα να διακρίνει, να αναγνωρίσει, να εκφράσει και να αναπτύξει πρόσθετες πηγές των ικανοτήτων του.

Βασικοί Στόχοι:

  1. Αναγνώριση και εκτίμηση των ικανοτήτων.
  2. Διαχείριση Συναισθήματος.
  3. Ανάπτυξη της ψυχικής αυθεντικότητας.