Κάντε κλίκ για τις νέες μας Υπηρεσίες:
👉 Τμήμα μελέτης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 👉 Asana yoga

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στο Θεραπευτικό Πλαίσιο Talk2meπραγματοποιούμε εξατομικευμένες θεραπευτικές συνεδρίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε παιδιού. Τα μεμονωμένα θεραπευτικά πλάνα και οι στόχοι, αναπτύσσονται με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και πάντοτε με τη συνεργασία της οικογένειας και της διεπιστημονικής μας ομάδας.

Υποστηρίζουμε ιδιαίτερα την ενεργή συμμετοχή των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία, η οποία είναι απαραίτητη για την πορεία της επικοινωνιακής ανάπτυξης. Γονείς και φροντιστές ενθαρρύνονται να παρακολουθούν τις συνεδρίες, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά.

Η θεραπεία περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, το οποίο κυμαίνεται από ελεύθερο παιχνίδι έως και επιτραπέζια εργασία με σκοπό την ενίσχυση των ανάλογων δεξιοτήτων.