Συμβουλευτική Γονέων

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η Συμβουλευτική Γονέων είναι μια υπηρεσία που παρέχεται στο Κέντρο Ειδικών Θεραπειών “talk2me” από εξειδικευμένους Ψυχολόγους και απευθύνεται σε γονείς των οποίων τα παιδιά παρακολουθούν κάποιο από τα θεραπευτικά προγράμματα μας και έχουν ανάγκη στήριξης.

Είναι η συνεργασία μεταξύ θεραπευτή/συμβούλου και γονέων που στόχο έχει την αναγνώριση των δυσκολιών του παιδιού και της οικογένειας και τη βοήθεια αυτών μέσω της αποδοχής, της διεύρυνσης της οπτικής τους και της εύρεσης λύσεων στα εκάστοτε ζητήματα που προϋπάρχουν ή προκύπτουν.

Επικεντρώνεται δηλαδή στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των γονέων και στο να τους δίνει συγκεκριμένα εργαλεία προκειμένου να μπορούν να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα ή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους. Είναι μια δυναμική διαδικασία που αποσκοπεί στην αλληλεπίδραση των γονέων με τον θεραπευτή και στο χτίσιμο μιας ισότιμης σχέσης. Στηρίζεται στην ειλικρίνεια, την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη.

Απώτερος σκοπός της συμμετοχής των γονέων στη Συμβουλευτική είναι η βελτίωση της επικοινωνίας με τα παιδιά τους και τ’ άλλα μέλη της οικογένειας, η κατανόηση και η καλλιέργεια ενσυναίσθησης στο οικογενειακό σύστημα.

Τι δεν είναι η Συμβουλευτική Γονέων

Η συμμετοχή των γονέων δεν εξασφαλίζει την παροχή συμβουλών και έτοιμων λύσεων από την πλευρά του συμβούλου αλλά τη δυνατότητα από την πλευρά των γονέων να βρίσκουν απαντήσεις στα θέματα που τους απασχολούν και τρόπους που ταιριάζουν καλύτερα στη δική τους οικογένεια.

Χρησιμότητα Συμβουλευτικής Γονέων

Η Συμβουλευτική Γονέων είναι  χρήσιμη όταν τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο συναίσθημά τους, στη διαχείριση του άγχους, στις μεταβάσεις, στις αλλαγές ή στην απώλεια, στη συμπεριφορά αλλά και στις σχέσεις με συνομηλίκους ή με μέλη της οικογένειας και παρακολουθούν πρόγραμμα ατομικής ψυχοθεραπείας, καθώς η θεραπευτική παρέμβαση θεωρείται πιο ολοκληρωμένη. Πιο συγκεκριμένα, η οικογένεια θεωρείται ένα σύστημα στο οποίο όλα τα μέλη κατέχουν ισότιμες θέσεις. Έτσι, όταν ένα παιδί αλλάζει μέσα από την ατομική ψυχοθεραπεία και μετακινείται, ωφέλιμο είναι μαζί του να μετακινηθεί και η υπόλοιπη οικογένεια προκειμένου να συμβαδίζουν, να συμπορεύονται και να εξελίσσονται μαζί οι γονείς βιώνουν μια έντονη και δύσκολη περίοδο όπως διαζύγιο, πένθος, πρόβλημα υγείας, εφηβεία, απώλεια εργασίας κ.α. Oι γονείς χρειάζονται βοήθεια να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν καθημερινές καταστάσεις, ακόμη και αν το παιδί τους δεν παρακολουθεί πρόγραμμα ατομικής ψυχοθεραπείας, αλλά κάποιο άλλο θεραπευτικό πρόγραμμα.

Συχνότητα και η διάρκεια των συνεδριών

Τόσο η συχνότητα όσο και η διάρκεια εξαρτάται καθαρά από τη σοβαρότητα της δυσκολίας που αντιμετωπίζει η εκάστοτε οικογένεια και από το αίτημα το οποίο υπάρχει. Οι συνεδρίες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται μόνο με τους γονείς ή το γονέα/κηδεμόνα και παράλληλα με την ατομική ψυχοθεραπεία του παιδιού.

Πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τον θεραπευτή

Στις πρώτες συνεδρίες ο Ψυχολόγος συνήθως θα χρειαστεί πληροφορίες σχετικά με το αναπτυξιακό, ψυχολογικό και κοινωνικό ιστορικό του παιδιού αλλά και την ατομική προσέγγιση που έχει ο κάθε γονιός. Πιο συγκεκριμένα, τους κανόνες που θέτει και τις συνέπειες που υπάρχουν όταν παραβιάζονται αυτοί και τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν με τα παιδιά τους. Θα θελήσει να μάθει για τις δραστηριότητες, τα ενδιαφέροντα, τις φιλίες, τις σχέσεις με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας καθώς και τις ρουτίνες που ακολουθούν σαν οικογένεια (π.χ. φαγητού, ύπνου, διασκέδασης). Άλλα θέματα που ενδιαφέρουν συνήθως έναν θεραπευτή είναι η σχέση μεταξύ των αδερφιών και το πως οι γονείς στηρίζουν ο ένας τον άλλον και αν υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ τους.

Βοήθεια που παρέχεται μέσα από  τη Συμβουλευτική Διαδικασία

Καθώς η Συμβουλευτική Γονέων προχωράει, οι γονείς θα βοηθιούνται να κάνουν αλλαγές που θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στη συμπεριφορά των παιδιών τους. Οι αλλαγές αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Νέες μεθόδους που θα βοηθήσουν τα παιδιά να αισθανθούν συναισθήματα ασφάλειας και αγάπης.
  • Τεχνικές που θα ενθαρρύνουν τη θετική συμπεριφορά.
  • Αποτελεσματικές τεχνικές- στρατηγικές καθορισμού των ορίων.
  • Τρόπους για να μάθουν οι γονείς να έχουν κοινή προσέγγιση κ.α.

Επίσης, ο θεραπευτής μαζί με τους γονείς συνεργάζονται για να:

  • Βρουν δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τα παιδιά.
  • Αναπτύξουν στρατηγικές για καλύτερη σχολική απόδοση.
  • Βρουν μεθόδους για να ελέγχουν καλύτερα καταστάσεις και γεγονότα που μπορεί να προκύπτουν εντός και εκτός σπιτιού.
  • Βρουν λύσεις για το πως οι ίδιοι οι γονείς θα βρίσκουν μηχανισμούς για να αντιμετωπίζουν τους δικούς τους στρεσογόνους παράγοντες κ.α.

Ποιοι είναι οι στόχοι;

Ο βασικός στόχος είναι το κάθε παιδί να μάθει να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά του, να τα εκφράζει και να τα επικοινωνεί με τους γύρω του με αποτελεσματικό τρόπο, να αναπτύσσει διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις, να διαχειρίζεται δυσκολίες που προκύπτουν στο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον, να είναι δημιουργικό, να συνεργάζεται με τους άλλους με ομαδικό πνεύμα και να αναπτύσσει τις δεξιότητες τόσο της συγκέντρωσης και της προσοχής. Απώτερος στόχος είναι το παιδί ν’ αναπτύξει την προσωπικότητά του με τέτοιο τρόπο ώστε να εξελιχθεί σ’ έναν υγιή ενήλικα. Οι στόχοι του προγράμματος εξειδικεύονται στις ανάγκες και τους στόχους του κάθε παιδιού και προσαρμόζονται στην ηλικία του, τις δυνατότητές του και τα ενδιαφέροντά του.

Πώς εφαρμόζεται

Αρχικά, γίνεται μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τους γονείς με στόχο την ενημέρωση του θεραπευτή για τις ανάγκες του παιδιού και τη λήψη στοιχείων ιστορικού του παιδιού, αλλά και την γνωριμία των γονέων με το θεραπευτή και την ενημέρωσή τους για το περιεχόμενο του προγράμματος. Έπειτα, πραγματοποιούνται από 1 ως 3 συναντήσεις αξιολόγησης με το παιδί ή τον έφηβο, προκειμένου να κατανοήσει ο θεραπευτής τις ανάγκες του παιδιού και να προτείνει στους γονείς και το παιδί το καταλληλότερο πρόγραμμα.

Κατά την έναρξη του προγράμματος, αρχικός στόχος του θεραπευτή είναι να εμπνεύσει σε κάθε παιδί την εμπιστοσύνη, να δημιουργήσει μαζί του θεραπευτικό δεσμό μέσα από κατανόηση και  να του εξηγήσει πως σε συνεργασία με τους γονείς του έχει έναν άνθρωπο που είναι καταρτισμένος, ώστε να τον βοηθήσει να αναπτυχθεί και να εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις του καθώς και να διαχειριστεί ή και ν’ αλλάξει δυσλειτουργικές σκέψεις ή συμπεριφορές. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται μέσα από το διάλογο, το παιδικό ιχνογράφημα, παιχνίδια, κατασκευές, πλαστελίνη, παραμύθια αλλά και ψυχοπαιδαγωγικές-γνωστικές δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για το κάθε παιδί. Τέλος, η συμβουλευτική γονέων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος και  βοηθά και στηρίζει την προσπάθεια του παιδιού, καθώς η οικογένεια είναι το σημαντικότερο σύστημα στο οποίο εντάσσεται ένα παιδί.

Διάρκεια

Η διάρκεια της ψυχοθεραπείας ποικίλλει και εξαρτάται από την πολυπλοκότητα και τη σοβαρότητα των δυσκολιών του παιδιού/ έφηβου.

Για ραντεβού επικοινωνήστε με την γραμματεία του κέντρου, καθημερινά 2μμ – 9μμ.