Τμήμα μελέτης

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στο κέντρο μας λειτουργούμε τμήμα μελέτης για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες οργάνωσης.

Ολιγομελές τμήμα. Καθημερινά 4μμ – 6μμ, με ειδική παιδαγωγό.

Υποστηρίζουμε τον μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , όχι μόνο σε θεραπευτικό ή εκπαιδευτικό επίπεδο αλλά και μέσα στην πραγματική του καθημερινότητα, στη ρουτίνα της μελέτης των μαθημάτων του σχολείου , που είναι τις περισσότερες φορές δύσκολη τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για τους γονείς.

Μαθησιακές Δυσκολίες και Αποκατάσταση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο της σύγχρονης κοινωνίας και επηρεάζουν πολλά παιδιά στη σχολική τους πορεία. Είναι σημαντικό να γίνεται η διάγνωση και η παρέμβαση/αποκατάστασή τους έγκαιρα καθώς επηρεάζουν όχι μόνο τη σχολική επίδοση αλλά και τη γενικότερη επικοινωνία και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.

Η Μαθησιακή Αποκατάσταση απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας που αντιμετωπίζουν:

Α. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως

 • Δυσλεξία
 • Δυσαριθμησία
 • Δυσορθογραφία
 • Δυσαναγνωσία

Β. Δυσκολίες στο γενικότερο πλαίσιο μάθησης

 • Ψυχολογικούς ή συναισθηματικούς παράγοντες (π.χ. χαμηλή αυτοπεποίθηση)
 • Εξωγενείς ή οικογενειακούς παράγοντες
 • Χαμηλό νοητικό δυναμικό
 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 • Νευρολογικές Διαταραχές κ.α

Έχει σαν στόχο

 • την βοήθεια των παιδιών
 • την κάλυψη των μαθησιακών κενών τους σε επίπεδο ανάγνωσης, γραπτού και προφορικού λόγου, μαθηματικών και
 • την οργάνωση τους μέσα στην τάξη

Το αποκαταστασιακό πρόγραμμα στο κέντρο μας είναι εξατομικευμένο και προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε παιδιού, έπειτα από ολοκληρωμένη αξιολόγηση.

Στο κέντρο μας παρέχεται και η δυνατότητα χορήγησης του WISC III, ενός αξιολογητικού εργαλείου που μας βοηθά να δούμε το νοητικό και μαθησιακό δυναμικό του μαθητή, μέσα από λεκτικές και πρακτικές κλίμακες.

Επίσης παρέχεται και η δυνατότητα καθημερινής δίωρης μελέτης σε παιδιά Δημοτικού σε μικρές ομάδες (έως 5 παιδιά).