Λογοθεραπεία

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σύμφωνα με τον πλέον γνωστό σήμερα επαγγελματικό οργανισμό Λογοθεραπευτών, του Αμερικάνικου Οργανισμού Λογοπαθολόγων-Ακοολόγων (ASHA), ο Λογοθεραπευτής ασχολείται με τη πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία ενός μεγάλου εύρους διαταραχών όπως οι διαταραχές φωνής, ομιλίας, γλώσσας, μάσησης-κατάποσης τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες (asha.org).

Γενικότερα, καλείται να δώσει λύσεις σε όλο το φάσμα που σχετίζεται με την επικοινωνία και την επίδοση των γνωστικών ικανοτήτων του ανθρώπου.

Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, στην οργάνωση του λόγου, στην αντίληψη – κατανόηση του λόγου, την καταληπτότητα της ομιλίας, στην ομαλή φώνηση, στην φυσιολογική σίτιση – κατάποση  κ.α. Η λογοθεραπεία έχει τη δυνατότητα να προλαμβάνει και να αντιμετωπίζει αποκλίσεις σε αυτούς του τομείς (σύμφωνα με παγκόσμιες κλίμακες μέτρησης δεξιοτήτων) από τη βρεφική έως τη γεροντική ηλικία.

logo1

Ο βασικός ρόλος του Λογοθεραπευτή αφορά:

 • Την αξιολόγηση του ατόμου με προβλήματα επικοινωνίας.
 • Την περιγραφή ή και διάγνωση του προβλήματος επικοινωνίας και προσδιορισμός του πιθανού αποτελέσματος.
 • Το σχεδιασμό της λογοθεραπευτικής παρέμβασης.
 • Την εφαρμογή της λογοθεραπευτικής παρέμβασης.
 • Τον προγραμματισμό, διατήρηση και παροχή λογοθεραπευτικών υπηρεσιών.
 • Την επαγγελματική, ομαδική και κοινοτική εκπαίδευση και ανάπτυξη.

 

Τομείς στους οποίους συνίσταται λογοθεραπευτική παρέμβαση αποτελούν:

Άρθρωση – το πώς παράγουμε και πώς συνδυάζουμε ήχους/φωνήματα, ώστε να παράγουμε ομιλία. Εδώ συμπεριλαμβάνονται οι αρθρωτικές δυσκολίες (αδυναμία παραγωγής κάποιου φωνήματος/ ήχου), οι φωνολογικές δυσκολίες (αδυναμία ακουστικής διάκρισης δύο ή περισσοτέρων φωνημάτων/ ήχων), η δυσπραξία της ομιλίας κ.α.

Γλώσσα­ – πόσο καλά κατανοούμε τί ακούμε ή διαβάζουμε και πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις για να επικοινωνήσουμε και  περιγράψουμε στους άλλους τι σκεφτόμαστε. Εδώ ενδεχομένως να περιλαμβάνονται δυσκολίες όπως η Ειδική Γλωσσική Διατραχή (SLI), Δυσκολία Ακουστικής Επεξεργασίας κ.α.

Κοινωνικότητα – πόσο έυκολα και σωστά ακολουθούμε κοινωνικούς κανόνες όπως, το να πραγματοποιούμε εναλλαγή σειράς, να συνομιλούμε με διαφορετικούς ανθρώπους, το πόσο κοντά στεκόμαστε στο άτομο με το οποίο συζητάμε, το πως αντιλαμβανόμαστε το χιούμορ, το πως αντιδράμε σε διάφορες καταστάσεις κ.α. Όλα τα παραπάνω αλλά και αρκετές ακόμη δεξιότητες όπως αυτές που προαναφέρθηκαν εντάσσονται στο κομμάτι της πραγματολογίας.

Φωνή – το πώς ακούγεται η φωνή μας. Μπορεί να χάνουμε εύκολα τη φωνή μας, να ακούνται βραχνή, σκληρή, να μιλάμε πολύ δυνατά ή πολύ ένρινα.

Ροή – συχνά την συναντάμε και ως τραυλισμό και αφορά τον φυσιολογικό ρυθμό – ροή της ομιλίας μας. Σε περιπτώσεις διαταραχών ροής, μπορέι να επαναλαμβάνουμε ήχους (όπως «κ-κ-κ και …»), να χρησιμοποιούμε το «εμμμ» και το «εεε» συχνά, να κάνουμε αρκετές παύσεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας κ.α.

Σίτιση / Κατάποση  –  πόσο καλά προσλαμβάνουμε, μασάμε και καταπίνουμε την τροφή μας (στερεά και υγρά). Μια διαταραχή σίτισης μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την φτωχή θρέψη, απώλεια βάρους και άλλα προβλήματα υγείας. Όλα τα παραπάνω ονομάζονται και δυσφαγία.

Επικοινωνία— περιλαμβάνει  δεξιότητες όπως, τη μνήμη, τη συγκέντρωση, την οργάνωση, την επίλυση προβλήματος και άλλες νοητικές λειτουργίες

Πιο συγκεκριμένα μερικές από τις δυσκολίες/ διαταραχές οι οποίες χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης μπορεί να είναι:

 • Καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου: αργοπορία στην εξέλιξη παθητικού λεξιλογίου, κατανόηση και εκτέλεση οδηγιών και γραμματικά φαινόμενα.
 • Διαταραχές του λόγου: το παιδί να χρησιμοποιεί δικούς του κανόνες για επικοινωνία και έτσι αξιολογούμε με άλλα μέσα επικοινωνίας δηλαδή με Εναλλακτική Αυξητική Επικοινωνίας (AAC).
 • Μαθησιακές Δυσκολίες: αφορούν όλες τις δυσκολίες στη μάθηση σε παιδιά σχολικής ηλικίας.
 • Αφασία: αναφέρεται στη μερική ή ολική αποδιοργάνωση του λόγου μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή τραύμα, καθώς και προωρότητας.
 • Γνωστικές – Γλωσσολογικές Διαταραχές : παρουσιάζονται ως δυσκολίες στη μνήμη, στο λεξιλόγιο, τον προσανατολισμό, την κρίση, κ.α.
 • Διαταραχή Άρθρωσης: αφορά την ορθή παραγωγή των φωνημάτων της ομιλίας μας.
 • Δυσαρθρία: μεγάλη δυσκολία στον συντονισμό της αναπνοής, της άρθρωσης, της φώνησης και της προσωδίας λόγω νευρομυϊκών διαταραχών.
 • Απραξία: δυσκολία στον προγραμματισμό των κινήσεων των οργάνων ομιλίας.
 • Τραυλισμός: αναφέρεται στον ρυθμό, την ταχύτητα και την προσωδία της ομιλίας μας.
 • Διαταραχές Φωνής: μπορεί να περιλαμβάνουν αφύσικο τόνο, ένταση ή και ποιότητα φωνής.

Η Λογοθεραπευτική Παρέμβαση του Πλαισίου  μας καλύπτει παιδιά με:

 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος /Πραγματολογικές Διαταραχές.
 • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου.
 • Λεκτική Απραξία της Ομιλίας /Δυσπραξία.
 • Φωνολογικές –Αρθρωτικές Διαταραχές.
 • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας/ Τραυλισμός.
 • Νευρολογικές διαταραχές.
 • Νοητική υστέρηση και σύνδρομα.
 • Διαταραχές κατάποσης‐δυσφαγία.
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές.
 • Μαθησιακές Δυσκολίες.

Για ραντεβού επικοινωνήστε με την γραμματεία του κέντρου, καθημερινά 2μμ – 9μμ.