Ο χώρος μας

Ο χώρος μας

Στην σελίδα αυτή οι επισκέπτες γνωρίζουν, μέσω φωτογραφιών, τους χώρους του κέντρου μας.

Η αισθητική καθώς και η τεχνική αρτιότητα των υποδομών μας, αποτελούν μαζί με την εμπειρία και την επαγγελματική εξειδίκευση τους βασικούς πυλώνες του κέντρου μας.

Όλες οι αίθουσες είναι άρτια εξοπλισμένες και σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε ηλικίας.

Ο χώρος μας

Οι Αίθουσες μας