Ψυχοπαιδαγωγικό

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Το Ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί αρχές τόσο της Ψυχολογικής Υποστήριξης όσο και του Ειδικού Παιδαγωγικού και εστιάζει τόσο στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του κάθε παιδιού όσο και στην γνωστική του ανάπτυξη.

Αποσκοπεί στο να βοηθήσει παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να:

 • ανταποκριθούν σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις
 • έχουν ικανότητα προσαρμογής και κατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά στο οικογενειακό αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
 • να μειώσουν ψυχοπιεστικούς παράγοντες και συναισθήματα που δυσκολεύονται να διαχειριστούν ή τα επιβαρύνουν
 • αναπτύξουν καλύτερη εικόνα εαυτού
 • αναπτύξουν δεξιότητες παιχνιδιού
 • βελτιώσουν γνωστικές δεξιότητες που ήδη υπάρχουν και να αναπτύξουν νέες βάσει της χρονολογικής ηλικίας του εκάστοτε παιδιού και των ελλειμμάτων που έχουν φανεί μέσω της αξιολόγησης
 • ενταχθούν ομαλότερα στο σχολικό πλαίσιο

Βασικοί στόχοι του Ψυχοπαιδαγωγικού προγράμματος αποσκοπούν σε κοινωνικο – συναισθηματικό και σε γνωστικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, στο  κοινωνικό-συναισθηματικό επίπεδο περιλαμβάνεται:

 • Η συνεργασία με τον θεραπευτή.
 • Η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.
 • Η φαντασία και η δημιουργικότητα.
 • Η συναισθηματική έκφραση.
 • Η επικοινωνία- έκφραση.
 • Η ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής.
 • Η ανάπτυξη ενδιαφερόντων -προτιμήσεων.
 • Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης.
 • Η γνώση προσωπικών πληροφοριών.
 • Ο περιορισμός ακατάλληλων συμπεριφορών και η αντικατάσταση αυτών με πιο λειτουργικές.

Στο γνωστικό επίπεδο περιλαμβάνεται:

 • Ο προσανατολισμός στο χώρο και στο χρόνο
 • Η πλευρίωση
 • Η ενίσχυση της μνήμης
 • Η απόκτηση βασικών γνώσεων π.χ. χρώματα, αριθμοί, σχήματα, μεγέθη, ποσότητες, σχέδιο, κατηγορίες, αλληλουχίες, ταυτίσεις, αντίθετα κ.α
 • Η ανάπτυξη σχολικών δεξιοτήτων και πιο συγκεκριμένα:
  • της φωνολογικής ενημερότητας
  • της γραφής
  • της ανάγνωσης
  • της αριθμητικής
  • της ελεύθερης γραπτής έκφρασης
  • της μετάγνωσης (είναι η επίγνωση του τί μαθαίνει και πως αλλά και η ικανότητα αυτοδιόρθωσης, οργάνωσης και διευθέτησης του χρόνου του από το ίδιο το παιδί)

Για ραντεβού επικοινωνήστε με την γραμματεία του κέντρου, καθημερινά 2μμ – 9μμ.