Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Στο κέντρο Ειδικών Θεραπειών talk2me πραγματοποιούνται εξατομικευμένες θεραπευτικές συνεδρίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε παιδιού. Μεμονωμένα θεραπευτικά πλάνα και στόχοι αναπτύσσονται με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Υποστηρίζουμε ιδιαίτερα την ενεργή συμμετοχή των γονέων στη θεραπευτική διαδικασία, η οποία είναι απαραίτητη για την πορεία της επικοινωνιακής ανάπτυξης. Γονείς και φροντιστές ενθαρρύνονται να παρακολουθούν τις συνεδρίες, ώστε να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά.

Η θεραπεία περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, το οποίο κυμαίνεται από ελεύθερο παιχνίδι έως και επιτραπέζια εργασία με σκοπό την ενίσχυση των ανάλογων δεξιοτήτων.

Λογοθεραπεία

Ως Λογοθεραπεία ορίζεται η επιστήμη όπου ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας, διαταραχών της φωνής – άρθρωσης και της μάσησης – κατάποσης σε παιδιά και σε ενήλικες.

 

Ο βασικός ρόλος του Λογοθεραπευτή αφορά:

 • Την αξιολόγηση του ατόμου με προβλήματα επικοινωνίας.
 • Την περιγραφή ή και διάγνωση του προβλήματος επικοινωνίας και προσδιορισμός του πιθανού αποτελέσματος.
 • Το σχεδιασμό της λογοθεραπευτικής παρέμβασης.
 • Την εφαρμογή της λογοθεραπευτικής παρέμβασης.
 • Τον προγραμματισμό, διατήρηση και παροχή λογοθεραπευτικών υπηρεσιών.
 • Την επαγγελματική, ομαδική και κοινοτική εκπαίδευση και ανάπτυξη.

 

Οι Κλινικές Υπηρεσίες που καλύπτονται:

 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος / Πραγματολογικές Διαταραχές.
 • Καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας και του λόγου.
 • Λεκτική Απραξία της Ομιλίας / Δυσπραξία.
 • Φωνολογικές – Αρθρωτικές Διαταραχές.
 • Διαταραχές στη ροή της ομιλίας / Τραυλισμός.
 • Νευρολογικές διαταραχές.
 • Νοητική υστέρηση και σύνδρομα.
 • Διαταραχές φώνησης.
 • Διαταραχές κατάποσης‐δυσφαγία.
 • Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές.
 • Μαθησιακές Δυσκολίες.

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία ονομάζεται η επιστήμη που αποσκοπεί στην βελτίωση των βασικών κινητικών, σχεδιαστικών και εκτελεστικών ικανοτήτων.

Δεξιότητες που ενισχύονται μέσω της Εργοθεραπείας:

 • Δεξιότητες Λεπτής Κινητικότητας
 • Δεξιότητες Αδρής Κινητικότητας
 • Γνωστικές Δεξιότητες (ιδεασμός και οργάνωση), που αφορούν το χώρο και τα αντικείμενα.

Βασικός στόχος αποτελεί η ανεξαρτητοποίηση του παιδιού σε καθημερινές δραστηριότητες.

Παραδείγματα Δεξιοτήτων που δουλεύονται εργοθεραπευτικά:

 • Καθήκοντα αυτοεξυπηρέτησης (βούρτσισμα δοντιών, χρήση μαχαιροπίρουνου, ντύσιμο – γδύσιμο).
 • Συντονισμός χεριού – ματιού (Να μάθει να γράφει σε έναν πίνακα, ή να αντιγράφφει στο τετράδιό του από τον πίνακα).
 • Δεξιότητες Λεπτής Κινητικότητας (να κρατά και να χρησιμοποιεί το μολύβι, το ψαλίδι).
 • Σχεδιασμός και Οργάνωση (να είναι σε θέση να δημιουργήσει ένα πλάνο, σχέδιο και να δίνει κατευθυντήριες).
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Κατάλληλες αντιδράσεις σε ερεθίσματα.

 

Τα Οφέλη της Εργοθεραπείας

Η εργοθεραπεία φαίνεται να βοηθά παιδιά, που εμφανίζουν δυσκολίες συγκέντρωσης της προσοχής και μαθησιακές δυσκολίες, να γίνουν πιο ανεξάρτητα και να αναπτύξουν την αυτοπεποίθησή τους.

Τα οφέλη της εργοθεραπείας περιλαμβάνουν:

 • Ανάπτυξη ανεξαρτησίας και αυτοπεποίθησης.
 • Καλύτερη κατανόηση των γονέων και των δασκάλους σχετικά με τις δυνατότητες του παιδιού.
 • Βελτίωση ων ικανοτήτων συγκέντρωσης και διεκπεραίωσης μιας εργασίας.

Δυσκολίες Συγκέντρωσης και Μάθησης που βοηθά η Εργοθεραπεία:

 • Δυσλεξία
 • Δυσγραφία
 • Δυσκολίες αισθητηριακής επεξεργασίας
 • Δυσκολίες οπτικής Επεξεργασίας.

Ειδικό Μαθησιακό – Μαθησιακές Δυσκολίες

Το Ειδικό Μαθησιακό πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της σχολικής απόδοσης. Απευθύνεται σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν επαρκώς σε δεξιότητες που αφορούν την ανάγνωση, την γραφή, την ορθογραφία ή και τη μαθηματική σκέψη.

Έχει ως στόχο την βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων μέσω των πολυαισθητηριακών τρόπων παρέμβασης.

 1. Φωνολογική Ενημερώτητα
 2. Γραφή
 3. Ανάγνωση
 4. Ελεύθερη Γραπτή Έκφραση
 5. Αριθμητική
 6. Μεταγνώση

Το Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδία με:

 • Δυσλεξία
 • Δυσορθογραφία
 • Δυσαναγνωσία
 • Δυσαριθμησία
 • Δυσγραφία
 • Άλλου είδους μαθησιακή δυσκολία

Παιγνιοθεραπεία

Η Παιγνιοθεραπεία είναι ένα μοντέλο μη κατευθυντικής ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης για παιδιά και εφήβους. Δίνεται βαρύτητα στο ρόλο που διαδραματίζει το παιχνίδι στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού.

Στα πλαίσια της θεραπείας ο θεραπευτής και το παιδί δομούν μια σχέση και ένα θεραπευτικό πλαίσιο ασφάλειας, με στόχο το παιδί να εκφράσει και να εξερευνήσει συναισθήματα και εμπειρίες

Το παιχνίδι κατέχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαδικασία μάθησης και αποτελεί το αμεσότερο μέσο απελευθέρωσης, «κάθαρσης» του παιδιού από άγχη, φόβους, εντάσεις και συγκρούσεις. Αποτελεί το φυσικό μέσο έκφρασης και επικοινωνίας στα πλαίσια της θεραπείας.

Μέσω του παιχνιδιού και ποικίλων τεχνικών δημιουργικής έκφρασης:

 • Συμβολικό παιχνίδι
 • Κουκλοθέατρο
 • Ζωγραφική
 • Χειροτεχνίες
 • Κίνηση

Το παιδί έχει τη δυνατότητα να διακρίνει, να αναγνωρίσει, να εκφράσει και να αναπτύξει πρόσθετες πηγές των δυνατοτήτων του.

Βασικοί Στόχοι:

 1. Αναγνώριση και εκτίμηση των ικανοτήτων.
 2. Διαχείριση Συναισθήματος.
 3. Ανάπτυξη της ψυχικής αυθεντικότητας.

Σύμφωνα με το Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας 2017.

Ψυχοπαιδαγωγικό

Ψυχολογική Υποστήριξη

Συμβουλευτική Γονέων