Βιογραφικό – Ευαγγελινού Νόρμα Μπεατρίς

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΝΟΡΜΑ - BEATRIS

Εργοθεραπεύτρια

Η Ευαγγελινού Νόρμα Μπεατρίς ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα Εργοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών, και στη συνέχεια εξειδικεύτηκε σε τομείς που αφορούν την Παιδιατρική Εργοθεραπεία.

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και συνεδρίων και έχει εκπαιδευτεί σε θεραπευτικές μεθόδους όπως, η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, η Δομημένη Εκπαίδευση TEACCH, η Παρέμβαση και Αποκατάσταση της Δυσγραφίας, η Αναπτυξιακή Λειτουργική Οπτομετρία και η Εφαρμογή της σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες κ.α., καθώς και στη χρήση αξιολογητικών εργαλείων.

Έχει πολυετή κλινική εμπειρία σε Κέντρα Ειδικών Θεραπειών και Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, ποικίλων διαγνωστικών κατηγοριών, όπως Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Μαθησιακές Δυσκολίες, Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα, Νοητική Υστέρηση, Διαταραχή Αισθητηριακής Επεξεργασίας  κ.α.

Επιτελεί ατομικά και ομαδικά προγράμματα παρέμβασης, καθώς και εξωτερικό πρόγραμμα Μετακίνησης στην κοινότητα.

Έχει επιτελέσει επιστημονική συνεργάτης του τμήματος Εργοθεραπείας των ΑΤΕΙ Αθήνας στα πλαίσια της εποπτείας- εκπαίδευσης φοιτητών.

Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών.