Βιογραφικό – Τσίτα Βιργινία

ΤΣΙΤΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

Ειδική Παιδαγωγός

Η Τσίτα Βιργινία είναι απόφοιτος νηπιαγωγός του τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών με μετεκπαίδευση στο πρόγραμμα του East London University “Special Educational Needs” μέσω του
AMC/Athens Metropolitan College.

Από το 2018 εργάζεται αποκλειστικά στον χώρο της Ειδικής Αγωγής. Έχει εργαστεί ως συνοδός παράλληλης στήριξης σε μαθητή στο φάσμα του Αυτισμού και σε μαθητή με διάγνωση διαταραχής. Έχει συνεργαστεί με δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς φορείς, όπως το Ελληνοαμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών και τα Παιδικά Χωριά ΣΟΣ Βάρης, όπου υπήρξε μέλος της ομάδας των εθελοντών ειδικών παιδαγωγών με αντικείμενο τη διερεύνηση και αξιολόγηση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών σε παιδιά και τον σχεδιασμό και εφαρμογή Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος παρέμβασης.

Είναι πιστοποιημένο μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Εκπαίδευσης Ελλάδος (OMEP) και έχει υπάρξει μέλος της ομάδας του βιωματικού εργαστηρίου Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών Δρ. Γιαννέλη Παναγιώτας με αντικείμενο τη θεραπευτική παρέμβαση μέσω της πολυαισθητηριακής προσέγγισης Orton Gillingham στα πλαίσια της μετεκπαίδευσής της.

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών συνεδριών και σεμιναρίων, όπως «Σύγχρονα θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής και Παιδιατρικής» της ΕΛ.ΕΠ.Ε.Π.Α., «Η επίδραση του διαδικτύου στην ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού» της OMEP, «Θεατρικό παιχνίδι και διαχείριση συναισθημάτων» της Anima Arts Education, κ.α.

Επιπλέον, είναι πτυχιούχος Επάρκειας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και έχει διερευνήσει τον γραπτό λόγο Ελλήνων κωφών ενηλίκων στα πλαίσια της πτυχιακής της εργασίας.