Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η διεπιστημονική ομάδα μέσω της γνώσης, της εμπειρίας και της αγάπης προς τα παιδιά,φροντίζει για τη δόμηση του κατάλληλου προγράμματος αλλά και για την ολοκληρωμένη πλαισίωση του κάθε περιστατικού, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή αποκατάσταση αυτού.

Στο κέντρο ειδικών θεραπειών talk2me, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών όπως:

  • Πλήρης Κλινικός Έλεγχος/Αξιολογήση
  • Ατομικές Θεραπευτικές Συνεδρίες/Συνθεραπείες
  • Θεραπευτικές Ομάδες
  • Ψυχολογική Υποστήριξη
  • Επικοινωνία με σχολικά πλαίσια/πλαίσια ένταξης

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ

Αναπτυξιακές Διαταραχές /Αυτισμός

Φωνολογικές Αρθρωτικές Διαταραχές

Μαθησιακές Δυσκολίες

Διάσπαση Προσοχής Υπερκινητικότητα

Καθυστέρηση Ομιλίας

Λεκτική Απραξία της Ομιλίας / Δυσπραξία

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή / SLI

Διαταραχές Σίτισης Κατάποσης

Διαταραχές Ροής της Ομιλίας Τραυλισμός

Ψυχοκινητική Καθυστέρηση

Κλινικά Σύνδρομα (Down, Tourette κ.α)

Νευρολογικές Διαταραχές

Το θεραπευτικό πρόγραμμα διαμορφώνεται σε συνεργασία με την οικογένεια, τον παιδίατρο, τον αναπτυξιολόγο, τον παιδοψυχίατρο και τους εκπαιδευτικούς του κάθε παιδιού.